onsdag 16. mai 2012

Polen del 1: Presentasjon

Aftenposten hadde mandag denne uken et oppslag med tittelen: "Den katolske kirken mister innflytelse i Polen". Journalisten, Ingrid Brekke, slår fast at 'Polen er kanskje Europas mest religiøse land'. 95 prosent av polakkene er katolikker. Før andre verdenskrig var tallet 66 prosent. Over halvparten av disse praktiserer troen sin. Men i hovedstaden Warszawa går nå bare hver fjerde innbygger jevnlig i kirken.

Aftenpostens journalist intervjuer flere, men det spesielt en av intervjuobjektene som fanger min interesse: Pater Damian Jurczak. Han mener den kristne tro - og da særlig den romersk-katolske tro - er i krise. Og han begrunner det med følgende: 'Unge i dag henter ikke sine informasjoner fra kirken. De ser ikke seg selv som en del av den, de ser den utenfra, som betraktere. Akkurat når og hvordan krisen startet, synes jeg er vanskelig å si. Da kommunismen hersket, var det svært mange praktiserende katolikker, men de var ikke særlig troende. Mange kom til kirken av politiske grunner, fordi den var et frirom'.

Dette er nok en veldig god analyse av den faktiske åndelige situasjonen i dagens Polen. Et religiøst folk, men få med en overgitt levende tro på Jesus som Frelser og Herre.

Faktaopplysninger:

Befolkning: 38 mill (2010)
Den årlige veksten er på: 0,08 prosent.
Hovedstad: Warzawa 1,7 mill.
Andre store byer: Katowice (2,9 mill), Lodz (765.000), Krakow (756.000)
Befolkning under 15 år: 15 prosent

Folkegrupper: 
Slavisk: 98,8 prosent. Av disse utgjør 96,7 prosent polakker, hvite-russere 0,15 prosent, ukrainere 0,1 prosent. Andre 1,2 prosent, og disse er tyskere, armenere, sigøynere og grekere.

Religion:
Alle religioner har likhet for loven, men Den romersk katolske kirke er nasjonens stolthet. Dens rolle etter 1989 har vært å skape en stat basert på katolske prinsipper og teologi. Evangelikale kristne blir oftest sett på som en sekt, men i mindre grad nå enn tidligere.

Kristne: 89,63 prosent hvilket utgjør 34,093,544 personer.
Ikke-religiøse: 19,13 prosent hvilket utgjør 3,853,259 personer.
Her skal vi merke oss at mens de kristne har en årlig vekst på 0,4 prosent er den årlige veksten for ikke-religiøse på hele 3,4 prosent.
Muslimer: 0,10 prosent hvilket utgjør 38,038 personer
Buddhister: 0,02 prosent hvilket utgjør 7,608 personer
Jøder: 0,01 prosent hvilket utgjør 3,804 personer
Hinduer: 0,01 prosent hvilket utgjør 3,804 personer

Kristne trossamfunn:

Den romersk-katolske kirke: 32,595,000 medlemmer
Protestanter: 169.000 medlemmer
Uavhengige: 63.000
Ortodokse: 547.000

Disse tallene fordeler seg slik:

Den romersk katolske kirke: 21 mill i 9,900 forsamlinger, 32 mill tilhørige
Den ortodokse kirke: 300.000 i 273 forsamlinger, 480.000 tilhørige
Katolikker av østlig ritus: 37.500 i 23 forsamlinger, 75.000 tilhørige
Evangeliske kristne (Ausburg): 59.600 i 270 forsamlinger, 74.500 tilhørige
Pinsevenner: 12.389 i 117 forsamlinger, 22.300 tilhørige
Polsk nasjonal katolsk kirke: 9,153 i 46 forsamlinger, 17.300 tilhørige
Adventister: 4,482 i 117 forsamlinger, 9.725 tilhørige
Den polske Baptistunionen: 4,312 i 81 forsamlinger, 6,900 tilhørige
Kristi forsamlinger: 3,802 i 38 forsamlinger, 6.350 tilhørige.
Andre kirkesamfunn: 74,477 i 929 forsamlinger, 142.430 tilhørige

I neste artikkel presenterer vi konkrete bønneemner for deg som vil be for Polen.

1 kommentar:

  1. A very interesting and nice blog.
    Greetings from Portugal

    Paulo Gonçalves
    http://viajaredescobrir.blogspot.com

    SvarSlett