mandag 14. mai 2012

Hellas, del 1: Presentasjon

Den politiske situasjonen i Hellas er ustabil og uoversiktlig, og grekerne går fra krise til krise og vil sannsynligvis gjøre det i lang tid fremover. Etter valget 6.mai har ingen partier klart å stable en regjering på plass, og det går mot nyvalg i midten av juni. Det velrenomerte nyhetsmagasinet Der Spiegel, har følgende tittel denne uken: 'Akropolis adieu!' på førstesiden. Nyhetsmagasinet sammenligner situasjonen i Hellas med kaoset i 20-tallets Weimar-republikk. Tyskland forbereder seg på at Hellas er ute av eurosonen. Så snakkes det om å gjeninnføre drakmer, noe som vil innebære enorme økonomiske tap for landet. Dersom Hellas ikke klarer å overholde sine økonomiske forpliktelser, så kan de ikke lenger være en del av eurosonen. Det mener nå stadig flere europeiske politikere. Illustrerende for den særdeles vanskelige situasjonen i Hellas, er det faktum at landet har fått mer penger enn hele Vest-Europa fikk i Marshall-hjelp etter 2. verdenskrig.

Faktaopplysninger:

Befolkning: 11.183.392 (2010)
Den årlige veksten er på 0,22 prosent
Hovedstad: Athen (3,2 mill)
Befolkning under 15 år: 14 prosent. Forventet levealder: 79,1 år.

Folkegrupper:
Grekere 85,9 prosent
Andre europeiske folk: 8,5 prosent. Av disse utgjør 4,0 prosent albanere.
Andre: 5,4 prosent. Av disse utgjør tyrkisk og bulgarsk talende minoriteter1,4 prosent, sigøynere 0,8 prosent, filippinere 0,6 prosent og arabere 0,4 prosent.

Religion:
Kristne: 91,46 prosent hvilket utgjør 10,228.331personer
Muslimer: 5,80 prosent hvilket utgjør 648.637 personer
Jøder: 0,02 prosent hvilket utgjør 2,237 personer
De kristne har ingen virkelig nominell vekst, mens veksten blant muslimer er på 2,8 prosent.

Kristne trossamfunn:
Den ortodokse kirke: 10,271.000
Den romersk-katolske kirke: 165.000
Den anglikanske kirke: 4.000
Protestanter: 40.000
Uavhengige: 5.000

Disse tallene fordeler seg slik:
Den gresk-ortodokse kirke: 8,5 mill i 29,700 forsamlinger. 10,020,000 tilhørige
Gammel Khalkedonsk ortodokse: 105.000 i 178 forsamlinger. 210.000 tilhørige
Den romersk katolske kirke: 120.000 i 134 forsamlinger. 165.000 tilhørige
Pinsevenner: 9000 i 180 forsamlinger. 18.000 tilhørige
Den gresk evangeliske kirke: 2.640 i 34 forsamlinger. 6.600 tilhørige
Frie evangeliske menigheter i Hellas: 2.400 i 60 forsamlinger. 4.900 tilhørige
Foursquare: 1.688 i 11 forsamlinger. 2.600 tilhørige
Andre kirkesamfunn: 32,281 i 205 forsamlinger. 58.916 tilhørige
Det finnes ingen baptistmenigheter som er medlem av Den europeiske baptistføderasjonen.

I neste artikkel vil du finne en analyse av den åndelige situasjonen i Hellas, og konkrete bønneemner.

Interessant link fra Vg:

 http://e24.no/makro-og-politikk/ubs-dette-skjer-om-euroen-kollapser/20230009

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar