onsdag 16. mai 2012

Polen del 1: Presentasjon

Aftenposten hadde mandag denne uken et oppslag med tittelen: "Den katolske kirken mister innflytelse i Polen". Journalisten, Ingrid Brekke, slår fast at 'Polen er kanskje Europas mest religiøse land'. 95 prosent av polakkene er katolikker. Før andre verdenskrig var tallet 66 prosent. Over halvparten av disse praktiserer troen sin. Men i hovedstaden Warszawa går nå bare hver fjerde innbygger jevnlig i kirken.

Aftenpostens journalist intervjuer flere, men det spesielt en av intervjuobjektene som fanger min interesse: Pater Damian Jurczak. Han mener den kristne tro - og da særlig den romersk-katolske tro - er i krise. Og han begrunner det med følgende: 'Unge i dag henter ikke sine informasjoner fra kirken. De ser ikke seg selv som en del av den, de ser den utenfra, som betraktere. Akkurat når og hvordan krisen startet, synes jeg er vanskelig å si. Da kommunismen hersket, var det svært mange praktiserende katolikker, men de var ikke særlig troende. Mange kom til kirken av politiske grunner, fordi den var et frirom'.

Dette er nok en veldig god analyse av den faktiske åndelige situasjonen i dagens Polen. Et religiøst folk, men få med en overgitt levende tro på Jesus som Frelser og Herre.

Faktaopplysninger:

Befolkning: 38 mill (2010)
Den årlige veksten er på: 0,08 prosent.
Hovedstad: Warzawa 1,7 mill.
Andre store byer: Katowice (2,9 mill), Lodz (765.000), Krakow (756.000)
Befolkning under 15 år: 15 prosent

Folkegrupper: 
Slavisk: 98,8 prosent. Av disse utgjør 96,7 prosent polakker, hvite-russere 0,15 prosent, ukrainere 0,1 prosent. Andre 1,2 prosent, og disse er tyskere, armenere, sigøynere og grekere.

Religion:
Alle religioner har likhet for loven, men Den romersk katolske kirke er nasjonens stolthet. Dens rolle etter 1989 har vært å skape en stat basert på katolske prinsipper og teologi. Evangelikale kristne blir oftest sett på som en sekt, men i mindre grad nå enn tidligere.

Kristne: 89,63 prosent hvilket utgjør 34,093,544 personer.
Ikke-religiøse: 19,13 prosent hvilket utgjør 3,853,259 personer.
Her skal vi merke oss at mens de kristne har en årlig vekst på 0,4 prosent er den årlige veksten for ikke-religiøse på hele 3,4 prosent.
Muslimer: 0,10 prosent hvilket utgjør 38,038 personer
Buddhister: 0,02 prosent hvilket utgjør 7,608 personer
Jøder: 0,01 prosent hvilket utgjør 3,804 personer
Hinduer: 0,01 prosent hvilket utgjør 3,804 personer

Kristne trossamfunn:

Den romersk-katolske kirke: 32,595,000 medlemmer
Protestanter: 169.000 medlemmer
Uavhengige: 63.000
Ortodokse: 547.000

Disse tallene fordeler seg slik:

Den romersk katolske kirke: 21 mill i 9,900 forsamlinger, 32 mill tilhørige
Den ortodokse kirke: 300.000 i 273 forsamlinger, 480.000 tilhørige
Katolikker av østlig ritus: 37.500 i 23 forsamlinger, 75.000 tilhørige
Evangeliske kristne (Ausburg): 59.600 i 270 forsamlinger, 74.500 tilhørige
Pinsevenner: 12.389 i 117 forsamlinger, 22.300 tilhørige
Polsk nasjonal katolsk kirke: 9,153 i 46 forsamlinger, 17.300 tilhørige
Adventister: 4,482 i 117 forsamlinger, 9.725 tilhørige
Den polske Baptistunionen: 4,312 i 81 forsamlinger, 6,900 tilhørige
Kristi forsamlinger: 3,802 i 38 forsamlinger, 6.350 tilhørige.
Andre kirkesamfunn: 74,477 i 929 forsamlinger, 142.430 tilhørige

I neste artikkel presenterer vi konkrete bønneemner for deg som vil be for Polen.

tirsdag 15. mai 2012

Hellas, del 2: Hva vi kan be for

I den forrige artikkelen gav vi deg en liten bakgrunn for den krisen Hellas opplever. Det er både en økonomisk og en åndelig krise. Hvordan kan vi så be inn i denne konkrete situasjonen?

Makedonia-kallet: Mindre enn tre prosent av den greske befolkningen går i kirken.

Før jeg gir deg noen relevante bønneemner, la meg minne om at Hellas var det første europeiske landet som ble evangelisert: "Og et syn viste seg for Paulus om natten: En mann fra Makedonia sto og ba ham innstendig: 'Kom over til Makedonia og hjelp oss'. Etter at han hadde sett synet, prøvde vi straks å dra til Makedonia, da vi forstod at Herren hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem". (Apg 16,9-10). I dag er situasjonen den at den kristne tro mest er et kulturelt uttrykk. Dette viser seg i det faktum at mindre enn tre prosent av befolkningen går i kirken. Evangeliske menigheter representerer mindre enn 0,5 prosent av befolkningen. Makedonia-kallet er like viktig den dag i dag!

Den ortodokse kirke

Under den ottomanske og senere tyske okkupasjonen ble den ortodokse tro en viktig del av den greske identiteten. Andre uttrykk for kristne tro blir sett på med stor mistenksomhet og av enkelte som en trussel. Mange grekere er uvitende om evangeliet.

La oss be om: En åndelig fornyelse innen Den gresk ortodokse kirke. Be om at kirkens ledelse, biskoper og prester blir ledet av Guds ord og Den Hellige Ånd, og kan hjelpe mennesker til å komme til en levende tro på Jesus som Frelser og Herre.

Et bedre forhold mellom Den ortodokse kirke og protestantiske kirker. Forholdet har lenge vært preget av sterke spenninger og tildels fiendtlighet.

Be om at Den ortodokse kirke må forstå betydningen av å re-evangelisere Hellas.

De gresk evangelikale kristne

Religiøse minoriteter er blitt forfulgt av de greske myndighetene. Mens muslimer og jøder er offisielt anerkjent, blir katolikker og protestanter sett på med stor mistenksomhet og de opplever til tider store vanskeligheter med sin virksomhet.

La oss be om: At evangelikale kristne blir modigere til å vitne om sin tro. At Gud skal gi dem visdom til å vite hvordan de skal nå grekerne med evangeliet, og at et blir en større enhet mellom de ulike menighetene.

Øyene

Flesteparten av steder som Dodecanese, Kykladene og de Ionianske øyene og andre er uten noen evangelikale menigheter. De troende som finnes der føler seg ofte åndelig isolerte. Hellenic Ministries bruker en yacht for å nå disse. Be for dette viktige arbeidet.

De narkomane og prostituerte

Det pågår et evangeliseringsarbeid for å nå de 200.000 narkomane og de 10.000 prostituerte som er registrert i Hellas.

Gresk misjonsbevegelse

Den greske misjonsbevegelsen er liten. Bare en håndfull grekere tjener i tverr-kulturelt misjonsarbeid utenfor landets grenser. Men det er en økende misjonsbevissthet særlig blant unge grekere. La oss be om at dette resulterer i at man kan sende ut nasjonale greske vitner til å nå andre nasjoner med evangeliet. Hellas har en strategisk plassering nær den arabiske, tyrkiske, og slaviske verden.


Kristen litteratur og TV

Kristen litteratur har vist seg å være svært effektiv for å nå grekerne med evangeliet, det samme med kristne radio- og TV programmer. Trans World Radio sender både på satelitt og via sekulære stasjoner. Be for dette svært viktige arbeidet.

Fremmedarbeidere

Det finnes store grupper med fremmedarbeidere og fremmedspråklige i Hellas. Det finnes blant annet over 500.000 albanere, mange av dem oppholder seg i Hellas ulovlig. Minst 10 prosent av befolkningen er utlendinger. La oss be om at de må nås med evangeliet. Det pågår også et viktig evangeliseringsarbeid for å nå landets studenter. Be for dette virkelig strategiske arbeidet.

mandag 14. mai 2012

Hellas, del 1: Presentasjon

Den politiske situasjonen i Hellas er ustabil og uoversiktlig, og grekerne går fra krise til krise og vil sannsynligvis gjøre det i lang tid fremover. Etter valget 6.mai har ingen partier klart å stable en regjering på plass, og det går mot nyvalg i midten av juni. Det velrenomerte nyhetsmagasinet Der Spiegel, har følgende tittel denne uken: 'Akropolis adieu!' på førstesiden. Nyhetsmagasinet sammenligner situasjonen i Hellas med kaoset i 20-tallets Weimar-republikk. Tyskland forbereder seg på at Hellas er ute av eurosonen. Så snakkes det om å gjeninnføre drakmer, noe som vil innebære enorme økonomiske tap for landet. Dersom Hellas ikke klarer å overholde sine økonomiske forpliktelser, så kan de ikke lenger være en del av eurosonen. Det mener nå stadig flere europeiske politikere. Illustrerende for den særdeles vanskelige situasjonen i Hellas, er det faktum at landet har fått mer penger enn hele Vest-Europa fikk i Marshall-hjelp etter 2. verdenskrig.

Faktaopplysninger:

Befolkning: 11.183.392 (2010)
Den årlige veksten er på 0,22 prosent
Hovedstad: Athen (3,2 mill)
Befolkning under 15 år: 14 prosent. Forventet levealder: 79,1 år.

Folkegrupper:
Grekere 85,9 prosent
Andre europeiske folk: 8,5 prosent. Av disse utgjør 4,0 prosent albanere.
Andre: 5,4 prosent. Av disse utgjør tyrkisk og bulgarsk talende minoriteter1,4 prosent, sigøynere 0,8 prosent, filippinere 0,6 prosent og arabere 0,4 prosent.

Religion:
Kristne: 91,46 prosent hvilket utgjør 10,228.331personer
Muslimer: 5,80 prosent hvilket utgjør 648.637 personer
Jøder: 0,02 prosent hvilket utgjør 2,237 personer
De kristne har ingen virkelig nominell vekst, mens veksten blant muslimer er på 2,8 prosent.

Kristne trossamfunn:
Den ortodokse kirke: 10,271.000
Den romersk-katolske kirke: 165.000
Den anglikanske kirke: 4.000
Protestanter: 40.000
Uavhengige: 5.000

Disse tallene fordeler seg slik:
Den gresk-ortodokse kirke: 8,5 mill i 29,700 forsamlinger. 10,020,000 tilhørige
Gammel Khalkedonsk ortodokse: 105.000 i 178 forsamlinger. 210.000 tilhørige
Den romersk katolske kirke: 120.000 i 134 forsamlinger. 165.000 tilhørige
Pinsevenner: 9000 i 180 forsamlinger. 18.000 tilhørige
Den gresk evangeliske kirke: 2.640 i 34 forsamlinger. 6.600 tilhørige
Frie evangeliske menigheter i Hellas: 2.400 i 60 forsamlinger. 4.900 tilhørige
Foursquare: 1.688 i 11 forsamlinger. 2.600 tilhørige
Andre kirkesamfunn: 32,281 i 205 forsamlinger. 58.916 tilhørige
Det finnes ingen baptistmenigheter som er medlem av Den europeiske baptistføderasjonen.

I neste artikkel vil du finne en analyse av den åndelige situasjonen i Hellas, og konkrete bønneemner.

Interessant link fra Vg:

 http://e24.no/makro-og-politikk/ubs-dette-skjer-om-euroen-kollapser/20230009

Presentasjon av bønnearbeidet vårt

Velkommen til en unik blogg! En blogg som vil presentere alle landene i Europa, med faktaopplysninger om hvert enkelt land og med konkrete bønneemner. Ved hjelp av denne bloggen vil du kunne være med på å be om en stor innhøstning av mennesker på det europeiske kontinentet før Jesus kommer igjen. Europas nasjoner trenger desperat evangeliet, og livskraftige menigheter. Mens Guds rike vokser i Asia, Afrika, Sør-Amerika, opplever vi frafall og forfall i Europa. Vi ønsker å være med på en snuoperasjon, en re-evangelisering av de europeiske nasjonene. For å kunne realisere denne drømmen, må vi mobilisere forbederne!

Gjennom White Fields Mission - som er vårt bønne- og misjonsarbeid, ønsker vi å mobilisere bedere til å be for Europas nasjoner. Denne bloggen er en del av dette fokuset. White Fields Mission (De hvite markers misjon), arbeider ut fra ordene i Joh 4,35:

"Se, Jeg sier dere, løft øynene deres og se markene! De er allerede hvite til høsten!"