tirsdag 15. mai 2012

Hellas, del 2: Hva vi kan be for

I den forrige artikkelen gav vi deg en liten bakgrunn for den krisen Hellas opplever. Det er både en økonomisk og en åndelig krise. Hvordan kan vi så be inn i denne konkrete situasjonen?

Makedonia-kallet: Mindre enn tre prosent av den greske befolkningen går i kirken.

Før jeg gir deg noen relevante bønneemner, la meg minne om at Hellas var det første europeiske landet som ble evangelisert: "Og et syn viste seg for Paulus om natten: En mann fra Makedonia sto og ba ham innstendig: 'Kom over til Makedonia og hjelp oss'. Etter at han hadde sett synet, prøvde vi straks å dra til Makedonia, da vi forstod at Herren hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem". (Apg 16,9-10). I dag er situasjonen den at den kristne tro mest er et kulturelt uttrykk. Dette viser seg i det faktum at mindre enn tre prosent av befolkningen går i kirken. Evangeliske menigheter representerer mindre enn 0,5 prosent av befolkningen. Makedonia-kallet er like viktig den dag i dag!

Den ortodokse kirke

Under den ottomanske og senere tyske okkupasjonen ble den ortodokse tro en viktig del av den greske identiteten. Andre uttrykk for kristne tro blir sett på med stor mistenksomhet og av enkelte som en trussel. Mange grekere er uvitende om evangeliet.

La oss be om: En åndelig fornyelse innen Den gresk ortodokse kirke. Be om at kirkens ledelse, biskoper og prester blir ledet av Guds ord og Den Hellige Ånd, og kan hjelpe mennesker til å komme til en levende tro på Jesus som Frelser og Herre.

Et bedre forhold mellom Den ortodokse kirke og protestantiske kirker. Forholdet har lenge vært preget av sterke spenninger og tildels fiendtlighet.

Be om at Den ortodokse kirke må forstå betydningen av å re-evangelisere Hellas.

De gresk evangelikale kristne

Religiøse minoriteter er blitt forfulgt av de greske myndighetene. Mens muslimer og jøder er offisielt anerkjent, blir katolikker og protestanter sett på med stor mistenksomhet og de opplever til tider store vanskeligheter med sin virksomhet.

La oss be om: At evangelikale kristne blir modigere til å vitne om sin tro. At Gud skal gi dem visdom til å vite hvordan de skal nå grekerne med evangeliet, og at et blir en større enhet mellom de ulike menighetene.

Øyene

Flesteparten av steder som Dodecanese, Kykladene og de Ionianske øyene og andre er uten noen evangelikale menigheter. De troende som finnes der føler seg ofte åndelig isolerte. Hellenic Ministries bruker en yacht for å nå disse. Be for dette viktige arbeidet.

De narkomane og prostituerte

Det pågår et evangeliseringsarbeid for å nå de 200.000 narkomane og de 10.000 prostituerte som er registrert i Hellas.

Gresk misjonsbevegelse

Den greske misjonsbevegelsen er liten. Bare en håndfull grekere tjener i tverr-kulturelt misjonsarbeid utenfor landets grenser. Men det er en økende misjonsbevissthet særlig blant unge grekere. La oss be om at dette resulterer i at man kan sende ut nasjonale greske vitner til å nå andre nasjoner med evangeliet. Hellas har en strategisk plassering nær den arabiske, tyrkiske, og slaviske verden.


Kristen litteratur og TV

Kristen litteratur har vist seg å være svært effektiv for å nå grekerne med evangeliet, det samme med kristne radio- og TV programmer. Trans World Radio sender både på satelitt og via sekulære stasjoner. Be for dette svært viktige arbeidet.

Fremmedarbeidere

Det finnes store grupper med fremmedarbeidere og fremmedspråklige i Hellas. Det finnes blant annet over 500.000 albanere, mange av dem oppholder seg i Hellas ulovlig. Minst 10 prosent av befolkningen er utlendinger. La oss be om at de må nås med evangeliet. Det pågår også et viktig evangeliseringsarbeid for å nå landets studenter. Be for dette virkelig strategiske arbeidet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar